background

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’nın geçerli olduğu ve sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sigorta anlaşması (özel sağlık sigortası anlaşması değildir, özel sağlık sigortası anlaşması ile tamamlayıcı sigorta anlaşması farklı anlaşmalardır) yaptığı özel hastanelerde kullanılan sağlık sigortalarıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortalarında olduğu gibi sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

Yatarak Tedaviler

Yatarak+Ayakta Tedaviler

Not: Tek başına ayakta tedavili planlar bulunmamaktadır.

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedaviler %100 ve limitsizdir. Sigortalı anlaşmalı kurumda herhangi bir ödemede bulunmamaktadır.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen adet başına bu teminattan karşılanmaktadır (İlaç teminatı ve gözlük teminatı SGK tarafından karşılandığı için bu poliçenin kapsamında bulunmamaktadır). Tamamlayıcı sağlık sigortasında belirlenen adetler (8-10 arası) kendi içerisinde limitsizdir. Örneğin; Sigortalı üst solunum yolu enfeksiyonu için açılmış olan dosyasında 10 günlük kontrol süresi içinde aynı dosya ile geçerli olmak kaydıyla dilediği kadar ileri tanı yöntemlerini yaptırabilir. Bunun için sadece SGK katılım payı ödenmektedir (şu anda 15 TL’dir).


Hemen Sağlık Sigortası için Online Teklif Al

Çözüm Ortaklarımız